پنج عنصر اصلی در بازاریابی اینترنتی

حتما تا بحال در خصوص پنج عنصر اصلی زمین، هوا، آتش، آب و اتر که قدما اعتقاد داشتند کل کائنات و زمین از آنها ساخته شده‌اند چیزهایی شنیده‌اید. حالا در این اینفوگرافی بامزه این پنج عنصر با عناصر اصلی بازاریابی اینترنتی یعنی ایمیل، سئو، شبکه‌های اجتماعی، محتوا و طراحی تطبیق داده شده‌اند. خودتان ببینید!

پنج عنصر اصلی در بازاریابی اینترنتی

پنج عنصر اصلی در بازاریابی اینترنتی